Od dnia 04.01.2022 weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy ma na celu zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Jest to realne wsparcie dla obywateli, na które przeznaczamy ponad 4 mld zł. Wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło specjalną infolinię gdzie można uzyskać więcej informacji na temat „Dodatku Osłonowego”: 22 369 14 45

Więcej informacji można znaleźć:
Złóż wniosek o dodatek osłonowy – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal gov.pl https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

"

Do pobrania RODO - Dodatek Osłonowy