Dożywianie

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie dofinansuje dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i dla osób dorosłych.

Prawo do pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przysługuje:
– osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1552,00 zł. (czyli 200 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej);
– osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł(czyli 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie);
– rodzinie, której miesięczny dochód nie przekracza 200% odpowiedniej dla liczby osób w rodzinie sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (czyli 1200,- zł x liczba osób w rodzinie).

Decyzja dotycząca przyznania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, w trakcie którego pracownik socjalny ustala sytuację życiową, w tym przede wszystkim rodzinną i materialną, osoby ubiegającej się o pomoc.
Więcej informacji na temat możliwości ubiegania się pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub osobiście z pracownikiem socjalnym właściwym dla rejonu.

Adres

ul. Św. Rocha 3
55-200 Oława

E-mail

gopsolawa@poczta.onet.pl

Telefony

Sekretariat: 71 381 22 51

Biuro obsługi klienta: 71 381 22 58

Świadczenia rodzinne: 71 381 22 52

Godziny otwarcia

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00