Aktualności

REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI -wynik naboru

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie informuje o wyniku procedury naboru na stanowisko Referenta ds. księgowości budżetowej

Sprawozdania Finansowe GOPS za rok 2023

Poniżej zamieszczamy sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie za rok 2023. Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanym materiałem:   Bilans 2023 , Rachunek Zysków i Strat , Zestawienie zmian w funduszu jednostki , Informacja dodatkowa...

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA do Programu „CZYSTE POWIETRZE”

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem...

Nabór uczestników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wyjściu do urzędu czy kina – rola asystenta osobistego dla takich...

DODATEK OSŁONOWY 2024

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo...

Diagnoza problemów społecznych w Gminie Oława – ankieta dla SENIORÓW

Szanowni Państwo, W związku z podjęciem prac nad diagnozą problemów społecznych w Gminie Oława zwracamy się do Państwa, seniorów zamieszkujących w Gminie Oława, z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej warunków życia i problemów społecznych osób starszych. ...

Adres

ul. Św. Rocha 3
55-200 Oława

E-mail

gopsolawa@poczta.onet.pl

Telefony

Sekretariat: 71 381 22 51

Biuro obsługi klienta: 71 381 22 58

Świadczenia rodzinne: 71 381 22 52

Godziny otwarcia

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00