Aktualności

Konkurs na stanowisko Referenta ds. Księgowości budżetowej

Wymagania Niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub...

Konferencja Mediacyjna

"Konflikty i Mediacje w czasach kryzysu" – to tytuł XI Konferencji Mediacji, zorganizowanej dzisiaj w Centrum Sztuki w Oławie. Zaproszeni prelegenci poruszali trudne tematy dot. m.in. eskalacji konfliktu, trudnych relacji rodzinnych, a także konfliktów w grupie,...

Konkurs na stanowisko Referenta ds. Księgowości budżetowej

Wymagania Niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub...

Dodatek Węglowy

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z2022...

Złożyli hołd Ofiarom Rzezi Wołyńskiej

Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła hołdOfiarom Rzezi Wołyńskiej. https://gminaolawa.pl/oddali-hold-ofiarom-rzezi-wolynskiej/

Adres

ul. Św. Rocha 3
55-200 Oława

E-mail

gopsolawa@poczta.onet.pl

Telefony

Sekretariat: 71 381 22 51

Biuro obsługi klienta: 71 381 22 58

Świadczenia rodzinne: 71 381 22 51

Godziny otwarcia

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00