Konferencja Mediacyjna

"Konflikty i Mediacje w czasach kryzysu" – to tytuł XI Konferencji Mediacji, zorganizowanej dzisiaj w Centrum Sztuki w Oławie. Zaproszeni prelegenci poruszali trudne tematy dot. m.in. eskalacji konfliktu, trudnych relacji rodzinnych, a także konfliktów w grupie,...

Konkurs na stanowisko Referenta ds. Księgowości budżetowej

Wymagania Niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub...

Dodatek Węglowy

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z2022...

Punkt Konsultacyjny

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług. Szczegóły niżej po kliknięciu na link ↓ Link do informacji.

Złożyli hołd Ofiarom Rzezi Wołyńskiej

Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła hołdOfiarom Rzezi Wołyńskiej. https://gminaolawa.pl/oddali-hold-ofiarom-rzezi-wolynskiej/