Dom Pomocy Społecznej

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej w Oławie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może kierować do Domu Pomocy Społecznej osobę, która wyraża chęci i wymaga całodobową opiekę z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, może zostać umieszczona w domu pomocy społecznej.
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:
• osób w podeszłym wieku;
• osób przewlekle somatycznie chorych;
• osób przewlekle psychicznie chorych;
• dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
• osób niepełnosprawnych fizycznie;
• dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą do odpowiedniego Domu Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego wraz z odpowiednią dokumentacją. Podczas wywiadu pracownik socjalny ustala sytuację życiową, w tym przede wszystkim zdrowotną, rodzinną i materialną osoby Zainteresowanej.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny Zainteresowany ponosi koszta utrzymania siebie w placówce w wysokości 70% swojego dochodu. Pozostałą kwotę opłaca rodzina a w przypadkach szczególnych dotyczącej sytuacji rodzinnej w kosztach utrzymania osoby kierowanej do Domu Pomocy Społecznej może uczestniczyć Gmina.

Adres

ul. Św. Rocha 3
55-200 Oława

E-mail

gopsolawa@poczta.onet.pl

Telefony

Sekretariat: 71 381 22 51

Biuro obsługi klienta: 71 381 22 58

Świadczenia rodzinne: 71 381 22 52

Godziny otwarcia

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00