Usługi opiekuńcze

 

Usługi opiekuńcze przyznaje się zgodnie z art. 50 ust. 1, ust.2, ust.3, ust. 5-6.
Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz.
2268 ze zm.)

1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych
osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą
takiej pomocy zapewnić.

3.Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.
Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:

Czynności pielęgnacyjne :

 • toaleta chorego
 • zmiana bielizny pościelowej i osobistej
 • podawanie leków
 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń

Czynności gospodarcze:

 • utrzymanie czystości w pomieszczeniu podopiecznego
 • zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na potrzeby chorego
 • pranie bielizny osobistej i pościelowej
 • przynoszenie opału i palenie w piecach
 • przygotowanie lub przynoszenie posiłków
 • realizacja recept
 • załatwianie spraw urzędowych

Pomoc w podtrzymaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego:

 • organizowanie czasu wolnego i spacerów
 • podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań.

4. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

5. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunkiczęściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Ceny usług opiekuńczych reguluje Uchwała Rady Gminy Oława

 

Numer konta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie:
92 1020 5226 0000 6502 0596 3774.

Adres

ul. Św. Rocha 3
55-200 Oława

E-mail

gopsolawa@poczta.onet.pl

Telefony

Sekretariat: 71 381 22 51

Biuro obsługi klienta: 71 381 22 58

Świadczenia rodzinne: 71 381 22 52

Godziny otwarcia

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00