Sprawozdania Finansowe GOPS za rok 2023

Sprawozdania Finansowe GOPS za rok 2023

Poniżej zamieszczamy sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie za rok 2023. Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanym materiałem:   Bilans 2023 , Rachunek Zysków i Strat , Zestawienie zmian w funduszu jednostki , Informacja dodatkowa...
Nabór uczestników

Nabór uczestników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem...
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wyjściu do urzędu czy kina – rola asystenta osobistego dla takich...