Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła hołd
Ofiarom Rzezi Wołyńskiej.