·       Opieka wytchnieniowa – edycja 2022
·       Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie prowadzi rekrutację uczestników do programów :

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

➢ dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

➢ osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
 poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi realizowane będą w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla :

➢ dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki orzeczeniem o niepełnosprawności lub  pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

➢ osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS w Oławie ul. Św. Rocha 3, pod nr tel. 

– opieka wytchnieniowa  –  71 / 38 122 52

– asystent osoby niepełnosprawnej – 71 / 38 122 56   

                                             Zapraszamy