Poniżej link do sprawozdania za rok 2021 ↓

 

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok