Od 01.08.2023 r.  przyjmowane są  wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024 

Przyjmowanie wniosków:
poniedziałek, wtorek, w godz. 7:30 – 15:30,
środa w godz. 7:30 – 17:00,

czwartek – nieczynne – praca wewnętrzna
piątek w godz. 7:30 – 14:00.

Od 01.07.2023r. wnioski można również składać drogą elektroniczną  – za pomocą :

  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej- Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

ZASIŁEK RODZINNY

 OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024   trwa od 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.  

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 złoży wniosek w okresie :

– od 01.07.2023r. do 31.08.2024 r. ustalenie prawa i wypłata świadczeń za listopad 2023 r. następuje do dnia 30 listopada 2023r.

– od 1.09.2023r. do 31.10.2024r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za listopad

i grudzień następuje do dnia 31 grudnia 2023r.

– od 1.11.2023r.  do 31.12.2024r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek                z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024  trwa od 01.10.2023 r. do 30.09.2024r.

UWAGA :  NOWE, WYŻSZE KRYTERIUM DOCHODOWE

Świadczenia  z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli  dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł . W przypadku przekroczenia kryterium można zastosować mechanizm złotówka za złotówkę, który obowiązuje w świadczeniach rodzinnych. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.