Szanowni Państwo,

W związku z podjęciem prac nad diagnozą problemów społecznych w Gminie Oława zwracamy się do Państwa, seniorów zamieszkujących w Gminie Oława, z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej warunków życia i problemów społecznych osób starszych.  Wyniki badań pozwolą na lepsze dostosowanie oferty gminnej do potrzeb seniorów. Wszystkie odpowiedzi są dla nas bardzo cenne.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie w pracach badawczych. 

Dziękujemy za pomoc i wypełnienie ankiety.

W imieniu zespołu badawczego,

dr hab. Dorota Moroń, prof. UWr

Kliknij w link aby wypełnić ankietę: https://forms.gle/BQ1EhVpgyZzVtiqY8