Gmina Oława informuje, że zgłosiła akces przystąpienia w roku 2023 do Programów
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023.
Osoby chętne do udziału w Programach proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie przy ul. Św. Rocha 3 lub pod numerem telefonu 71/381-22-56 lub 71/381-22-52.