Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie

Pomagamy potrzebującym

Adres

ul. Św. Rocha 3
55-200 Oława
woj. dolnośląskie

Dane kontaktowe

tel. 71/ 381 22 51
fax 71/ 707 28 55
gopsolawa@poczta.onet.pl

Lokalizacja

Zobacz gdzie się znajdujemy i jak do nas dojechać

Zaproszenie do uczestnictwa w programach:

·       Opieka wytchnieniowa – edycja 2022
·       Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie prowadzi rekrutację uczestników do programów :

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

➢ dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

➢ osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
 poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi realizowane będą w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla :

➢ dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki orzeczeniem o niepełnosprawności lub  pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

➢ osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS w Oławie ul. Św. Rocha 3, pod nr tel. 

– opieka wytchnieniowa  –  71 / 38 122 52

– asystent osoby niepełnosprawnej – 71 / 38 122 56   

                                             Zapraszamy

Dodatek osłonowy

Od dnia 04.01.2022 weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy ma na celu zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Jest to realne wsparcie dla obywateli, na które przeznaczamy ponad 4 mld zł. Wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło specjalną infolinię gdzie można uzyskać więcej informacji na temat „Dodatku Osłonowego”: 22 369 14 45

Więcej informacji można znaleźć:
Złóż wniosek o dodatek osłonowy – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal gov.pl https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

"

Do pobrania RODO - Dodatek Osłonowy