W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie,

działa Punkt Konsultacyjny