Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie ogłasza nabór na stanowisko
PRACOWNIK SOCJALNY

Pracownik socjalny to przede wszystkim pracownik terenowy, który swoje obowiązki zawodowe wykonuje w środowisku zamieszkania podopiecznego ośrodka pomocy społecznej oraz jego rodziny. Zadaniem pracownika socjalnego jest udzielania indywidualnej pomocy osobom, rodzinom oraz innym grupom społecznym w procesie usamodzielniania, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Zajmuje się on ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym m.in. osobami bezdomnymi, bezrobotnymi, samotnymi, osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, uzależnionymi, byłymi więźniami, osobami dotkniętymi zjawiskiem przemocy.

Więcej szczegółów w ogłoszeniu:

https://gops.olawa.pl/wp-content/uploads/2023/10/ogl_Naor_PRACOWNIK-SOCJALNY.pdf

Załącznik do ogłoszenia-Oświadczenie kandydata:

https://gops.olawa.pl/wp-content/uploads/2023/10/Oswiadczenia-kandydata.pdf