gops oława
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------

SAMORZĄDOWY 
INFORMATOR
GMINNY 
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

  
 
Zapraszamy do udziału w projekcie „Przestrzenie Aktywności Obywatelskiej”, realizowanego przez Fundację Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” na terenie powiatów trzebnickiego i oławskiego.
 
Co oferujemy w ramach projektu?
 
Bezpośrednie wsparcie osób chcących rozwijać swoją aktywność obywatelską na ternie powiatu trzebnickiego i oławskiego. Dla osób, które wezmą udział w projekcie przygotowaliśmy cykl szkoleniowy obejmujący 40 godzin aktywnych zajęć, indywidualne wsparcie tutorów. Szkolenia odbywać się będą w miejscach dogodnych dla uczestników na terenie realizacji projektu.
 
Czego można się spodziewać po udziale w projekcie?
 
Będziemy rozwijać wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji obywatelskiej, pracy z grupami i społecznościami lokalnymi, w tym twórczego rozwiązywania konfliktów. Pragniemy zwiększyć chęć do kreowania innowacyjnych form działań na rzecz rozwijania aktywności obywatelskiej w tym pogłębiania integracji społecznej. Podczas szkoleń zapewniamy wyżywienie, materiały, a na zakończenie cyklu zaświadczenia. 
 
Kto może wziąć udział w projekcie?
 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby aktywnie włączające się w życie społeczne  i/lub pragnących rozwinąć swoją aktywność w sferze publicznej powiatów trzebnickiego i oławskiego. W szczególności zapraszamy: aktywnych mieszkańców, liderów lokalnych; pracowników jednostek organizacyjnych JST (OPS, szkoły, domy kultury, biblioteki); członków, współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych;  młodzieży (w tym reprezentantów młodzieżowych rad gmin).  Zapraszamy po 15 osób z terenu powiatu oławskiego i trzebnickiego.
 
Kiedy będą prowadzone szkolenia?
 
Na terenie każdego z powiatów przeprowadzimy cykl warsztatowy (5 jednodniowych 8 godzinnych szkoleń w 2014 r. ). Planowana częstotliwość szkoleń – 2 w październiku, 2 w listopadzie i 1 w grudniu.
 
Jak zgłosić się do udziału w szkoleniach stacjonarnych?
 
Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres kontkat@moja-przestrzen.pl do 19 września. 
 
Gdzie szukać dodatkowych informacji?
Zapraszamy na bloga projektowego: www.przestrzenobywatelska.wordpress.com
 i 
www.moja-przestrzen.pl

Do pobrania - Formularz zgłoszeniowy

powrót    GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA
DECYDUJMY RAZEM
CAL
RCWIP
STARORZECZE ODRY
Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie
Centrum Wolontariatu