gops oława
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------

SAMORZĄDOWY 
INFORMATOR
GMINNY 
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

         W dniu 12.07.2014 r. w Sobocisku zostało zorganizowane działanie środowiskowe we współpracy z Sołtysem, Radą Sołecką Sobociska, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oławie. Celem działania było pobudzenie do działania na rzecz społeczności lokalnej. Zorganizowane były zabawy dla dzieci i młodzieży – malowanie farbami buzi najmłodszych uczestników, wspólne zabawy m.in. z chustą klanzą, bierkami. Zabawy były prowadzone przez pracowników ośrodka, Panią Jadwigę Falkowską oraz uczestników projektu Partycję i Katarzynę. Przeprowadzono konkursy z nagrodami dla dzieci, nagrody sfinansowane były przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
       W czasie imprezy wystąpił Pan Wojciech Gontar z autorskim programem profilaktyki uzależnień pt. „Nie pozwól ukraść swoich marzeń”, którego celem było dotarcie do wrażliwości ludzi, ukazując niezniekształcone żadnymi używkami uroki życia z pasją. Koncert odbył się w formie beatbox, tj. sztuki rytmicznego tworzenia dźwięków np. perkusji, linii basowej czy skreczy za pomocą narządów mowy – ust, języka, gardła i przepony.
Impreza trwała od 16:00 do późnych godzin wieczornych, brali w niej udział uczestnicy projektu „Potrzebujemy się nawzajem” jak i ich otoczenie, czyli rodziny, sąsiedzi i mieszkańcy miejscowości Sobocisko oraz goście.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

   
   
 Rozpoczęcie konkursów dla dzieci  
 Rozpoczęcie konkursów dla dzieci  Malowanie twarzy
Malowanie twarzy
 Malowanie twarzy  
Zabawy z chustą klanzą
 Zabawy z chustą klanzą    
 Rozdanie nagród  Występ autorski Wojciecha Gontar
 Rozdanie nagród  Występ autorski Wojciecha Gontar

powrót    GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA
DECYDUJMY RAZEM
CAL
RCWIP
STARORZECZE ODRY
Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie
Centrum Wolontariatu