gops oława
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------

SAMORZĄDOWY 
INFORMATOR
GMINNY 
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 W dniach 11 – 12 czerwca 2014 r., w ramach projektu „Potrzebujemy się nawzajem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w szkołach w Bystrzycy, Marcinkowicach i Chwalibożycach,  wszystkie klasy V i VI szkół podstawowych z  terenu Gminy Oława uczestniczyły w DEBACIE. Dzieci z Osieku zostały dowiezione do szkoły w Chwalibożycach, a dzieci z Drzemlikowic zostały dowiezione do szkoły w Marcinkowicach, gdzie został przeprowadzony Program Profilaktyczny – DEBATA. Wymagało to zwiększonego wysiłku organizacyjnego ale sprzyjało integracji młodzieży z terenu gminy. Debatę na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie przeprowadzili – Pan Albin Wróblewski i Pan Maciej Trafny. Program DEBATA jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  jest adresowany głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa (V – VI klasa). Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie wczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji. Zajęcia odbyły się w ciągu 2 dni w 4 grupach, tj. 4 debaty, każda przez 3 godziny lekcyjne. W zajęciach uczestniczyli również nauczyciele i wychowawcy klas.  
 
Dziękujemy serdecznie za pomoc w zorganizowaniu w/w przedsięwzięcia wszystkim dyrektorom szkół z terenu Gminy Oława.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. 

   
   
 Debata w Marcinkowicach  
 Debata w Marcinkowicach  
Debata w Bystrzycy
 Debata w Bystrzycy  
   
     
   
 .  

powrót    GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA
DECYDUJMY RAZEM
CAL
RCWIP
STARORZECZE ODRY
Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie
Centrum Wolontariatu