gops oława
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------

SAMORZĄDOWY 
INFORMATOR
GMINNY 
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

          W dniu 17.05.2014r. w miejscowości Bystrzyca odbyło się pierwsze działanie środowiskowe o nazwie „Łączymy pokolenia”. Organizatorami wydarzenia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, Zespół Szkół im. B. Malinowskiego w Bystrzycy oraz  Stowarzyszenie Pokolenia. Celem działania było integracja pokoleń, zwrócenie uwagi młodemu pokoleniu na przeszłość, historię Polaków, którzy żyli na kresach, oraz ratowanie polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą. Akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” jest wartościowym działaniem wychowawczym, sprzyjającym pielęgnowaniu pamięci o Polakach, których mogiły znajdują się na Kresach. Impreza trwała od 15:00 do 18:00. Wystąpił Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej z Lublina, „Kalina” – Klub Seniora z Bystrzycy, „Słoneczniki”– Zespół Szkół w Bystrzycy oraz Paulina Teuchmann z programem autorskim. Koncertowi towarzyszyła loteria fantowa oraz kawiarenka z ciastami i napojami. Przychód z loterii i sprzedaży ciast został przeznaczony na pomoc Polakom na Ukrainie. Koncert uświetniła obecność gości specjalnych – Pani Julii Mienszczykowej z córką Marią, tj. Polaków z Obertyna na Ukrainie – miejscowości, w której znajduje się polski cmentarz, porządkowany latem 2013 roku przez uczniów Zespołu Szkół w Bystrzycy.
 
         Mimo bardzo deszczowej pogody wszyscy bardzo dobrze się bawili. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

   
   
   
 Przywitanie gości  
Występ zespołu UMSC - Ludowy Zespół Pieśni i Tańca z Lublina Występ Klubu Seniora Kalina z Bystrzycy
 Występ zespołu UMSC - Ludowy Zespół Pieśni i Tańca z Lublina  Występ Klubu Seniora "Kalina" z Bystrzycy 
 Występ zespołu "Słoneczniki" z Zespołu Szkół w Bystrzycy Występ zespołu UMSC - Ludowy Zespół Pieśni i Tańca z Lublina
 Występ zespołu "Słoneczniki" z Zespołu Szkół w Bystrzycy  Występ zespołu UMSC - Ludowy Zespół Pieśni i Tańca z Lublina  
 Wolontariusze, którzy uczestniczyli w wyjeździe na Ukrainę w 2013r  Występ autorski Pauliny Teuchmann
 Wolontariusze, którzy uczestniczyli w wyjeździe na Ukrainę w 2013r.  Występ autorski Pauliny Teuchmann

powrót    GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA
DECYDUJMY RAZEM
CAL
RCWIP
STARORZECZE ODRY
Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie
Centrum Wolontariatu