gops oława
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------

SAMORZĄDOWY 
INFORMATOR
GMINNY 
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 W dniu 18.05.2013 roku odbyło się wydarzenie międzynarodowe „ Łączymy pokolenia” w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy. Na tym spotkaniu pojawiło się wiele ważnych osób. Celem tego działania była zbiórka środków finansowych, które zostaną przeznaczone na wyjazd młodzieży na Ukrainę do miejscowości Obertyna.
 W trakcie imprezy wystąpiły zespoły :
 
  1. „Sołoniczanki” – górale czadeccy z Bukowiny
  2. „Czerwone Jagody” z Syberii
  3. „Kalina” – Klub Seniora
  4. „Słoneczniki” – Zespołu Szkół w Bystrzycy
  5. „ Russkij Souvenir – Akordeoniści z St. Petersburga
To wydarzenie pozwoliło nam zachować pamięć o naszych przodkach i polskich korzeniach. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

   
   
   publiczność
 Rozpoczęcie wydarzenia międzynarodowego  
Górale Czadeccy publiczność
 Występ Sołoniczanek  - Górale Czadeccy z Bukowiny  
 Występ Czerwonych Jagoód z Syberii    
   
   

   
   
   
   
Występ Słoneczników
 Występ Słoneczników z Zespołu Szkół w Bystrzycy  
Występ Klubu Seniora Kalina Akordeoniści z St. Peterburga
 Występ Klubu Seniora Kalina  Występ Russkij Suvenir - Akordeniści z St. Petesburga  
   
   

powrót    GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA
DECYDUJMY RAZEM
CAL
RCWIP
STARORZECZE ODRY
Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie
Centrum Wolontariatu