gops oława
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------

SAMORZĄDOWY 
INFORMATOR
GMINNY 
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 
  Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie
Obywatelskie sołectwa gminy Oława”

 
Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych, Młodzieży i Oczekujących Wsparcia „Pokolenia” serdecznie zapraszają reprezentantów sołectw do wzięcia udziału w projekcie „Obywatelskie sołectwa gminy Oława”.

 
Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Głównym rezultatem projektu będzie wypracowanie modelowego system wsparcia sołectw, a tym samym zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w podejmowaniu działań obywatelskich.
W ramach projektu zaplanowaliśmy szereg kompleksowych działań obejmujących: cykl edukacyjny, wsparcie animacyjne i doradcze, wizytę studyjną, otwarcie i prowadzenie punktów informacji obywatelskiej, zainicjowanie Gminnego Forum Sołectw.

 
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej projektu: http://solectwaolawy.wordpress.com/ i zapoznania się z materiałami: Informacja o projekcie, Działania projektowe, Regulamin uczestnictwa oraz Formularz Zgłoszeniowy.

 
Szczegółowe informacje na temat założeń i warunków udziału w projekcie zostaną zaprezentowane podczas spotkania informacyjnego, które odbędzie się 20 lutego 2013 r.
w godzinach 16:00-18:00 w Ośrodku Kultury w Oławie.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu pod nr telefonu:
71/ 38 122 51. 


 

 

 

powrót    GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA
DECYDUJMY RAZEM
CAL
RCWIP
STARORZECZE ODRY
Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie
Centrum Wolontariatu