gops oława
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------

SAMORZĄDOWY 
INFORMATOR
GMINNY 
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 W piątkowe popołudnie uczciliśmy koniec wakacji, który zbliżał się do nas wielkimi krokami.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z animatorem czasu wolnego Adą Adamską zorganizował festyn rodzinny dla mieszkańców Zakrzowa. Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych został on przeniesionych z łąki, którą udostępnił Pan Merk do budynku po byłym gimnazjum w Siedlcach. Przybyłe grono dzieci mogło pomalować twarz, pobawić się kolorową chustą klanzą, pograć w domino, bierki i hokeja, porzucać do celu, stworzyć kreacje balonowe oraz nauczyć się chodzić na szczudłach. Został zorganizowany konkurs plastyczny, za który dzieci otrzymały słodkie nagrody oraz przybory szkolne. W przerwach w zabawie dzieci mogły poczęstować się słodką bułką, napić soku. Na zakończenie imprezy nasze wspólne życzenia wraz z pięknym lampionem i wakacjami odleciały w dal. Szczególne podziękowania należą się wolontariuszom: Ani Zawiślak, Pawłowi Grysiewiczowi oraz dzieciakom ze świetlicy środowiskowej „Promyk” w Siedlcach, które zabawę podsumowały słowami:
- Było odlotowo! Najbardziej podobał mi się lampion puszczony do nieba- powiedziała Zosia Świętach
-…. I szczudła!- dodał Łukasz Stefaniuk
- czy będzie jeszcze taka zabawa?- zapytała Kasia Świętach   
   
 Wspólne tworzenia słońca z pomocą chusty klanzy  Wspólne robienie zwierzątek z balonów
 Wspólne tworzenia słońca z pomocą chusty klanzy  Wspólne robienie zwierzątek z balonów
Puszczenie lapiona Wspólne zdjęcie
 Puszczenie lapiona Wspólne zdjęcie
Wspólne zdjęcie  
     
   
   

powrót    GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA
DECYDUJMY RAZEM
CAL
RCWIP
STARORZECZE ODRY
Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie
Centrum Wolontariatu