gops oława
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------

SAMORZĄDOWY 
INFORMATOR
GMINNY 
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

                


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie w bieżącym, 2011 roku realizował projekt systemowy „Potrzebujemy się nawzajem”. 
Projekt ten był realizowany od 01.04.2011r. do 31.10.2011r. i był skierowany do bezrobotnych kobiet oraz mieszkańców gminy Oława. Działania realizowane w projekcie współfinansowane były z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
               
         W dniu 19.10.2011r. ośrodek zorganizował konferencję podsumowującą realizację projektu „Potrzebujemy się nawzajem”. Wśród zaproszonych gości, między innymi władz samorządowych, radnych, wykładowców, specjalistów prowadzących zajęcia w czasie trwania projektu nie zabrakło uczestniczek  projektu czyli bezrobotnych kobiet, do których  projekt był skierowany.
Podczas konferencji przedstawiono multimedialną prezentację z przebiegu realizacji projektu, uczestnikom projektu wręczono certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów zawodowych oraz projektu. Konferencję uświetnił koncert i krótka forma teatralna „ Teatr cieni” w wykonaniu chóru Rivendell pod kierownictwem Jacka Chlebnego. Na zakończenie przy kawie i ciastku wymieniano uwagi, spostrzeżenia i wspominano miłe chwile spędzone w projekcie.
 

      Konferencja podsumowująca projekt "Potrzebujemy się nawzajem"
   
   
Wręczenie certyfikatów ukończenia projektu.
 
 Wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenia kursów zawodowych. 
 Goście zaproszeni na konferencję.  Helena Masło przedstawia prezentację o projekcie zaproszonym gościom.
 Część artystyczna konferencji - chór Rivendell.  Teatr cieni.  
 Wykład Pani Małgorzaty Bożyk.  Poczęstunek podczas konferencji.

powrót    GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA
DECYDUJMY RAZEM
CAL
RCWIP
STARORZECZE ODRY
Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie
Centrum Wolontariatu