gops oława
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------

SAMORZĄDOWY 
INFORMATOR
GMINNY 
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że w dniu 27 sierpnia 2011r. odbędzie się II Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół do Henrykowa „W komunii z Bogiem – Integracja Henryków 2011”.
W związku z tym jest możliwość uczestnictwa w pielgrzymce zgłaszając się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do dnia 27 lipca 2011r.
Bezpłatny przejazd autokarem do Henrykowa zapewnia Ośrodek.
 
 
RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  27 sierpnia 2011r.
 
10.00               Przyjazd grup, rejestracja, wydawanie biletów na posiłek
10.00 – 16.00 Możliwość skorzystania z poradnictw dla pielgrzymów: Duszpasterz, Prawnik, Psycholog i inne
11.30               UROCZYSTE OTWARCIE PIELGRZYMKI: MSZA ŚW. pod przewodnictwem Metropolity Wrocławskiego Ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego
12.45               POCZĘSTUNEK OBIAD
13.30               CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA: m.in. prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych, występy wokalno-instrumentalne zespołów osób niepełnosprawnych (WTZ, szkoły secjalne, organizacje pozarządowe i inne), występ zaproszonej gwiazdy, pokazowy mecz koszykarzy na wózkach i inne
16.00               ZAKOŃCZENIE PIELGRZYMKI
 
 
 
W sprawie zgłoszeń proszę kontaktować się z pracownikiem socjalnym Agnieszką Bienias tel. 071/381-22-56 lub osobiście ul. Św. Rocha 3 pok. 3.
W razie małej ilości osób pielgrzymka nie odbędzie się.

powrót    GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA
DECYDUJMY RAZEM
CAL
RCWIP
STARORZECZE ODRY
Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie
Centrum Wolontariatu