gops oława
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 Gmina Oława dbając o bezpieczeństwo zdrowotne swoich seniorów, przystąpiła do akcji społecznej zwanej Kopertą Życia”
Akcja ma na celu uświadomienie, jak ważne są dokładne informacje  na temat naszego zdrowia, w przypadku gdy znajdziemy się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.  
Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, a w szczególności samotnych. 
Koperta Życia umożliwia ratownikom medycznym szybki dostęp do informacji na temat stanu zdrowia osoby wymagającej zabezpieczenia medycznego.
 

Osoby objęte projektem otrzymają specjalnie przygotowane pakiety. 
Zestaw „Koperta Życia” składa się z następujących elementów:

- KOPERTA FOLIOWA (FORMAT A5) odpowiednio zabezpieczona do trwałego przechowywania w lodówce,
- KARTA INFORMACYJNA (FORMAT A4),
- MAGNES NA LODÓWKĘ  z informacją "TU ZNAJDUJE SIĘ KOPERTA ŻYCIA",
- NAKLEJKA INFORMACYJNA do umieszczenia w dowolnym miejscu (np. na drzwiach).

 Koperta Życia a


 

W takiej Kopercie powinny się znaleźć najważniejsze informacje  dotyczące  zdrowia seniora, przyjmowanych leków oraz kontakt do rodziny/opiekunów.
Dzięki umożliwieniu szybkiego dotarcia do kluczowych informacji o stanie zdrowia seniora wszystkie służby pomocowe,
ale przede wszystkim ratownicy medyczni będą mogli skorzystać z pewnej informacji o stanie zdrowia osoby, do której zostali wezwani.
Z takim zabezpieczeniem dokumentacyjnym, seniorzy będą mogli czuć się bezpieczniej, a udzielona pomoc skuteczniejsza. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce,
czyli miejscu, które z reguły  znajduje się w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne Na zewnętrznych drzwiach lodówki koniecznie trzeba przykleić naklejkę „Tu jest Koperta Życia”.

Kompletne zestawy będą dystrybuowane wśród seniorów w wieku emerytalnym przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie
Karta informacyjna powinna zostać wypełniona przez Seniora w zakresie danych osobowych wraz z podaniem kontaktu do osób najbliższych.
Część medyczną – diagnozę, przyjmowane leki oraz inne ważne informacje o stanie zdrowia wypełnia lekarz pierwszego kontaktu. 

Komplet zawierający foliową kopertę na zatrzask wraz z kartą informacyjną oraz naklejką na lodówkę można otrzymać bezpłatnie
 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie, od poniedziałku do piątu w godzinach pracy Ośrodka.

powrót    GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA

CAL
RCWIP

Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie