gops oława
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB

NOWOTWOROWYCH W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM

ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

 

CZY WIESZ, ŻE:

 

- W programie badań przesiewowych raka jelita grubego mogą wziąć udział:

osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego

osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego

osoby w wieku 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

- Badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego to kolonoskopia i wykrywanie krwi utajonej w kale.

- Badanie kału na krew utajoną to nieinwazyjny test pomocny we wczesnym wykrywaniu zmian przednowotworowych i nowotworowych jelita grubego

- Dodatni wynik testu na krew utajoną w kale świadczy o krwawieniu w przewodzie pokarmowym. Ustalenia przyczyn krwawienia wymaga wykonania innych badań, przede wszystkim badania kolonoskopowego.

- Ujemny wynik na krew utajoną w kale nie wyklucza obecności zmian chorobowych w obrębie przewodu pokarmowego, gdyż krwawienia z poliów i guzów nowotworowych mają charakter okresowy.

- Najważniejszym badaniem przesiewowym i diagnostycznym raka jelita grubego jest kolonoskopia, którą od 50 r. ż. Należy wykonywać profilaktycznie raz na 10 lat.

 

Testy można odbierać osobiście, po wcześniejszym uzupełnieniu ankiety

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie, pok. nr 7

w godzinach urzędowania tj.:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek od godz. 7:30 do 15:30

Środa od godz. 7:30 do 16:00

Piątek od godz. 7:30 do 15:00

W razie pytań proszę kontaktować się telefonicznie pod numery
71/ 381 22 51 lub 71/ 381 22 58

powrót    GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA

CAL
RCWIP

Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie