gops oława
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------

SAMORZĄDOWY 
INFORMATOR
GMINNY 
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 
2015-02-17


 Zapraszamy do udziału w Szkole Facylitatorów – kompleksowym cyklu edukacyjnym zaprojektowanym dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie pracy z grupami
z terenu powiatu oławskiego i trzebnickiego. Prowadzisz spotkania różnych grup? Chcesz zorganizować spotkanie z mieszkańcami? Masz pomysł na spotkanie lokalnych organizacji
i instytucji? Masz chęć urozmaicić spotkania, które prowadzisz? Jeśli twierdząco odpowiedziałeś na któreś z tych pytań – zapraszamy do współpracy!
Co obejmuje program Szkoły Facylitatorów?
Oferujemy Państwu intensywne szkolenia oraz wsparcie indywidualne, a przede wszystkim możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Zainteresowani absolwenci Szkoły Facylitatorów, przy wsparciu kadry Fundacji „Moja Przestrzeń” przeprowadzą wydarzenie lokalne np. zorganizują debatę, konferencję, seminarium w temacie edukacji obywatelskiej. Program Szkoły zawiera trzy dwudniowe szkolenia obejmujące 48 godzin praktycznych zajęć. Zawartość merytoryczna powstała na bazie doświadczeń zespołu Fundacji „Moja Przestrzeń” w zakresie pracy facylitacyjnej ze społecznościami lokalnymi Dolnego Śląska i Polski. Chcemy podzielić się z Państwem swoją wiedzą i umiejętnościami tworząc społeczność facylitatorów.
Warsztat 1. Facylitacja, facylitator – co to takiego?  Zakres: rozróżnienia definicyjne facylitator, moderator, trener, coach, tutor, animator, lider; jak pracują grupy? dynamika procesu grupowego, podstawy facylitacji.
Warsztat 2. Techniki facylitacji. Zakres: planowanie procesu facylitacji, techniki facylitacji – podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, kreatywne i procesowe myślenie.
Warsztat 3. Kompetencje facylitatora. Zakres: funkcje facylitatora, kluczowe umiejętności, wiedza i postawy, planowanie rozwoju osobistego.
Kto może wziąć udział w Szkole?
Łącznie w Szkole Liderów udział weźmie 17 osób.  Do udziału zapraszamy osoby aktywnie włączające się w życie społeczne  i/lub pragnące rozwinąć swoją aktywność w sferze publicznej powiatów trzebnickiego i oławskiego. W szczególności zapraszamy: aktywnych mieszkańców; liderów lokalnych; pracowników jednostek organizacyjnych JST; pracowników socjalnych; nauczycieli; bibliotekarzy; radnych; członków; współpracowników i wolontariuszy NGO; organizacji młodzieżowych.
 
Kiedy i gdzie będą prowadzone szkolenia?
Szkolenia odbędą się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej http://www.krzyzowa.pl/?pid=dojazd. Zapewniamy zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o ramowy program godzinowy- początek w piątek g.15:00, koniec 15:00 w sobotę) w następujących terminach: 20-21 marca; 24-25 kwietnia; 22-23 maja.
Jaki jest koszt udziału w Szkole?
W ramach projektu uczestnikom sfinansowane zostają wszelkie koszty związane
z wyżywieniem, noclegami i materiałami szkoleniowymi. Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem na miejsce szkolenia.
Jak zgłosić swój udział?
 Aby wziąć udział w Szkole Facylitatorów należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres kontkat@moja-przestrzen.pl do 9 marca 2015. 

Formularz zgłoszeniowy - Facylitatorów
Gdzie szukać dodatkowych informacji?
Zapraszamy na bloga projektowego: www.przestrzenobywtelska.wordpress.com/ i www.moja-przestrzen.pl
Znajdź naszą Szkołę Facylitatorów na Facebooku -
 Wszelkich informacji nt. rekrutacji i planowanych działań udzielają:
     Na ternie powiatu trzebnickiego – Pani Marta Możdżeń-Kłos tel. 509 664 921
     Na terenie powiatu oławskiego – Pani Helena Masło tel. 691 050 404
     Koordynator projektu: Damian Dec tel. 607 052 197

powrót    GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA
DECYDUJMY RAZEM
CAL
RCWIP
STARORZECZE ODRY
Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie
Centrum Wolontariatu