gops oława
 
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 


Urząd Gminy w Oławie 
ul. Piłsudskiego 28
55-200 Oława
tel. 071/ 313-30-44, fax 071/ 313-01-99
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Św.Rocha 3
55-200 Oława
tel. 071/ 313-56-66
 
Komisariat Policji w Oławie
ul. Kopernika 1
55-200 Oława
tel. 071/ 313-20-41
telefon alarmowy: 997
 
Sąd Rejonowy w Oławie
Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. 11 listopada 12
55-200 Oława
tel. 071/ 303-60-02
 
Prokuratura Rejonowa w Oławie
ul. 3 Maja 41
55-200 Oława
tel. 071/ 313-40-11
fax. 071/ 313-33-64
 
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Ks. Kutrowskiego 20 a
55-200 Oława
tel. 071/ 313-40-45
 
Powiatowy Urząd Pracy
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława
tel. 071/ 313-90-33, 35
 
Starostwo Powiatowe
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława
tel. 071/ 301-15-24
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zespół ds. Ustalania Stopnia Niepełnosprawności
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława
tel. /fax: 071/ 303-29-71
 
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doradztwa Metodycznego
pl. Zamkowy 18
55-200 Oława
tel./fax: 071/ 313-22-39
 
Gminne Centrum Informacji
Pl. Piłsudskiego 28
parter
55-200 Oława
tel. 071/ 313- 30- 44 wew. 310
 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
ul. Ks. F. Kutrowskiego  31A
55-200 Oława
tel. / fax. 071/ 313-37-44
 
Polski Czerwony Krzyż
ul. Żołnierzy AK 7
55-200 Oława
tel. 071/313-23-25
 
Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. Kopernika
55-200 Oława
tel. 071/ 313-24-36
 
Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Piłsudskiego 28
55-200 Oława
tel. 071/ 313-30-44
 
Straż Gminna
ul. Nowodojazdowa 9
55-200 Oława
tel. 071/313-25-83
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ Tęcza”
ul. Iwaszkiewicza 11
przy SP nr 8
55-200 Oława
tel. 071/ 303-81-00 wew. 6
 
Dom Pomocy Społecznej w Oławie
ul. Lwowska 6
55-200 Oława
tel. 071/ 313-01-10
 
Wydział Profilaktyki i Uzależnień
ul. Młyńska
55-200 Oława
 
Punkt Konsultacyjny
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
ul. Młyńska
55-200 Oława
 
Punkt Konsultacyjny
Dla Osób z Problemami Alkoholowymi i ich Rodzin
ul. Św.Rocha 3, parter pok.2
55-200 Oława
 
Klub Abstynenta
ul. Armii Krajowej 9
55-200 Oława
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oławie
ul. Baczyńskiego 1
55-200 Oława
tel. 071/ 301-13-00
fax. 071/ 301-13-12
 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Kasprowicza 34
55-200 Oława
tel. 071/ 303-98-00
 
 

 

GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

Klub Seniora NIEZAPOMINAJKA

 

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA

CAL
RCWIP

Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie