gops oława
 
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------

SAMORZĄDOWY 
INFORMATOR
GMINNY 
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie został                                                  
utworzony w dniu 01.09.1990r. na podstawie
uchwały nr III/16/90 Rady Gminy w Oławie z dnia 12.07.1990r.
                                                                                                                                                                                                            
         

Struktura organizacyjna:

Kierownik          
             - 
Helena Masło
Główna Księgowa         - Edyta Anczakowska - Stachurska

Świadczenia rodzinne, 
Fundusz alimentacyjny
  - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego         
                                          
- Grażyna Samól-Dziwak
                                          - Agnieszka Serwadczak

Dodatki mieszkaniowe  - referent ds. dodatków mieszkaniowych
                                          -
 Agniszka Zwijacz 

Sekretariat                     - inspektor ds. usług opiekuńczych i spraw kancelaryjnych
                                        -
Dominika Biłous 

Wykaz miejscowości pracowników socjalnych GOPS Oława:

1. Starszy specjalista pracy socjalnej – Alicja Rataj-Łuczkiewicz, tel. 071/ 30 110 24
    - Jaczkowice, Jankowice Wrocławskie, Bystrzyca - ul. Kościuszki, Grzybowa, Leśna, Niecała  

2. Starszy pracownik socjalny
Grażyna Piekarz, tel. 071/ 30 110 27
    - Niemil, Owczary, Chwalibożyce, Maszków, Gaj Oławski, Jankowice Małe,
      Stary Górnik

    
3. Starszy pracownik socjalny – Helena Drozda, tel. 071/ 30 110 26
    - Bolechów, Marszowice, Psary, Lizawice, Marcinkowice - ul. Jagiellońska, Jaworowa,
      Kwiatowa, Letnia, Malinowa, Nowa, Ogrodowa, orzechowa, Słonecznikowa, Słowiańska
      Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Stanowicka, Szkolna, Św. marcina, Wiosenna, Wiśniowa
      Wrocławska, Wrzosowa, Zielona  

4. Specjalista pracy socjalnej
–  Weronika Hanuszewicz,   071/ 30 110 27 
    - Gać, Miłonów, Niwnik, Ścinawa, Osiek, Marcinkowice - ul. Polna, Orla, Spokojna,
      Jastrzębia, Sowia, Sokola, Krucza, Jankowicka, Cicha, Piastowska


5. Specjalista pracy socjalnej – Mariola Kuriata,  071/  30 110 24
    - Godzikowice, Drzemlikowice, Jakubowice, Siecioborowice, Ścinawa Polska,
      Sobocisko 

6. Starszy specjalista pracy socjalnej – Agnieszka Bienias,
071/ 30 110 26 
    - Bystrzyca (bez ul. Kościuszki, Grzybowej, Leśnej, Niecałej), Janików, Stary Otok

7. Pracownik socjalny – Magdalena Witaszczyk,  071/  30 110 27
    - Godzinowice, Stanowice, Zakrzów, Siedlce, Zabardowice, Oleśnica Mała

8. Pracownik socjalny – Aneta Hondzel,  071/  73 518 05
    
  

 

GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

Klub Seniora NIEZAPOMINAJKA

 

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA
DECYDUJMY RAZEM
CAL
RCWIP
STARORZECZE ODRY
Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie
Centrum Wolontariatu